Wokpfanne-Inox Ø 36cm, sehr leicht

Art.Nr.:
WPL1
Lieferzeit:
ca. 3-4 Tage ca. 3-4 Tage (Ausland abweichend)
139,00 EUR
zzgl. 16% MwSt. zzgl. Versand
Passend zu BWK-Induktionswok

Maße: Ø 360 mm, Edelstahl
Inhalt: 4 (5) ltr.
Gweicht: ca. 1,15 kg- sehr leicht.
Lieferung: ohne Gerät

Chảo nấu súp không rỉ sắt .

Chaûo Wok  sieâu nheï, ( chuyeân duøng ñeå haát chaûo )
Phuø hôïp cho ñaàu beáp nöõ
Saûn xuaát taïi Ñöùc
Phuø hôïp naáu moùn aên Asia
Duøng cho beáp ga vaø beáp töø
Ñöôøng kính: Ø 360 mm,
Caáu taïo: INOX 

Dung tích: 4-5 Lít